Selecteer een pagina

Braderie koningsdag Lonneker

De gezelligste braderie van Twente

Reglement braderie koningsdag Lonneker

Aanwijzigingen en regels waaraan u zich dient te houden.

 • De aan u toegewezen plek is beschikbaar van 07.00 uur tot 17.00 uur.
 • Aanvang van de braderie is om 10.00 uur. Op dit tijdstip dienen alle deelnemers hun stand gereed te hebben.
 • Einde van de braderie is om 17.00 uur.
 • Het is niet toegestaan tussen 10.00 uur en 17.00 uur met auto’s over het braderie terrein te rijden.
 • Het is niet toegestaan tijdens de braderie voertuigen in of nabij de stands te parkeren, zonder toestemming van de braderie commissie.
 • Het is niet toegestaan etenswaren en consumpties op deze dag te verkopen, te verhandelen of aan te bieden, zonder toestemming van de braderie commissie.
 • De toegewezen plaats dient na afloop weer in de oorspronkelijke staat achtergelaten te worden zonder afval of andere goederen. Voor het niet schoon achterlaten van de gebruikte plaats en de directe omgeving zullen wij de kosten voor het schoonmaken in rekening brengen.
 • De braderie commissie Lonneker is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect voortvloeiend of ontstaan tijdens de braderie.
 • Het is niet toegestaan geluids- of muziekinstallaties te gebruiken, waarbij een onaanvaardbaar geluidsniveau wordt bereikt. Reclameboodschappen kunnen via de centrale geluidsinstallatie opgegeven of zelf omgeroepen worden.
 • Wel is het toegestaan d.m.v. andere activiteiten voor eigen risico attracties op te zetten en uit te voeren, welke ten goede komen aan uw organisatie of vereniging.
 • Doch dient u e.e.a. bekend te maken aan de braderie commissie, welke hiervoor toestemming dient te verlenen.
 • De algemene leiding berust bij de braderie commissie en deze beslist derhalve over niet genoemde regels t.b.v een goed verlopende braderie.
 • Voor, tijdens en na het straattekenen in de Scholten Reimerstraat mag niet over de vakken gelopen of gereden worden. (Tussen 07.30 uur en 11.00 uur)
 • Stroom of water voorzieningen dient u vooraf zelf te regelen in overleg met de buurtbewoners.

Met dank aan de volgende sponsoren.